Zbog čega biste napustili stalan posao? 22.07.2022.

Milica Lečić, Mlađi menadžer proizvoda, Salveo Srbija

Početak na novom poslu nije nikada jednostavan. Prvo pitanje koje su mi ljudi oko mene postavili je bilo: zbog čega menjam posao i odlazim sa stalnog posla u novu kompaniju i to kao zamena koleginice koja je na porodiljskom odsustvu?

Moj odgovor je bio taj da sam već pri prvom rukovanju sa ljudima u Salveu osetila poverenje. Osetila sam i da će, ako budem dala svoj maksimum, biti prilike da postanem i stalan član tima.

Posebna energija među ljudima u Salveu je bilo ono što je presudilo da prihvatim ovaj posao.