Podaci o firmi

Salveo d.o.o. Beograd

Milutina Milankovića 3V / 7.sprat

11077 Novi Beograd

PIB 106829458

Matični broj 20688718

GLN 8606111635005

Šifra delatnosti: 4646 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Kontakt telefon: +381 11 7159890

E-mail: office-srb@salveo-pharma.com

Website: www.salveopharma.rs

Webshop: www.biramzdravlje.rs

Linkedin: Salveo CEE

Instagram: @biramzdravlje.rs