Novi proizvod u portfoliju 08.01.2020.

LipineRve® 300mg - snažan neuroprotektiv sa antioksidativnom aktivnošću!

Zato što je vreme važno!

Neuroprotektiv sa antiinflamatornim svojstvom, visoko efikasan i brzodelujući.

Značajno smanjuje neuropatski bol i simptome periferne neuropatije.

LipineRve® predstavlja bezbedan dijetetski suplement, bez neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima.