Novi fidbek na koji smo ponosni! 03.08.2020.

Saradnja sa konsultantskom kompanijom KTM System

Redovno praktikujemo davanje i primanje fidbeka unutar naših timova, ali volimo da primimo fidbek i od kompanija, agencija i drugih spoljnih saradnika.

KTM System je konsultantska kompanija sa kojom smo sarađivali na projektu ISO sertifikacije i od kojih smo dobili fidbek na koji smo ponosni.