Neurologija u koracima argentinskog tanga 08.06.2022.

Značaj fiziko i muzikoterapije u poboljšanju kvaliteta života pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti.

Nakon uspešno završenog događaja, razgovarali smo sa Sanjom Lončar, Višim stručnim saradnikom u timu Salveo Srbija, ujedno i inicijatorom ovog događaja, na koji način argentinski tango i muzika doprinose poboljšanju kvaliteta života obolelih od Parkinsonove bolesti.

Kako si došla na ideju tematskog skupa „Neurologija u koracima“ u organizaciji Salvea?

Ideja skupa ,,Neurologija u koracima” je motivisana značajem plesa i tanga u terapiji pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti. Procenjuje se da u svetu ima 7 do 10 miliona obolelih i da se broj pacijenta povećava iz godine u godinu.

 

Kako doživljavaš uticaj plesa i pokreta uz muziku na kvalitet života obolelih od Parkinsonove bolesti?

Naša farmaceutska kompanija u svom portfoliju ima lek Pk Merz (amantadine) sa dugogodišnjom potvrđenom kliničkom efikasnošću. Uzimajući u obzir da je bolest progresivog karaktera prepoznala sam značaj i plesa kao nefarmakološke mera lečenja.

Naučnici su pokazali da je podučavanje tanga efikasnije od tradicionalnih vežbi i da može usporiti napredovanje bolesti. Tango za razliku od drugih plesova, utiče na strukture u mozgu koje su zahvaćene Parkinsonovom bolešću.

 

Kako je izgledao sam skup i u da li je ispao onako kako si ga zamislila?

Dva para profesionalnih tango plesača su otvorili skup nakon čega se učesnicima srdačno obratila menadžerka poslovne jedinice Merz, Jovana Spasenovska Stanojević. Zatim smo uz zvuke gudačkog kvarteta Habanera nastavili druženje.

Narednog dana je organizovan radni deo skupa sa eminentnim predavačima, profesorima iz Srbije i regiona sa interaktivnom radionicom na kojoj je učestvovalo oko 70 lekara.

Razmenjena su iskustva neurologa sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kao i iz zemalja iz okruženja. Zajedničkim radom, korak po korak uz motive tanga, smo dobili nove uvide iz oblasti neurologije, koja se bavi poremećajem pokreta.

Značajan doprinos atmosferi kao i umetničkom aspektu događaja su dali i prvaci našeg Narodnog pozorišta iz Beograda tokom druge večeri druženja.

Salveo skup pod nazivom ,,Neurologija u koracima” je povezao značaj fiziko i muzikoterapije u poboljšanju kvaliteta života pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti i usporavnju progresije same bolesti.

S obzirom na to da smo na jedinstven način zaokružili saradnju lekara i naše drustveno odgovorne kompanije, a sve u cilju unapređenja zdravlja pacijenata, izuzetno sam zadovoljna kako je skup ,,Neurologija u koracima” protekao.